foto

Rendement OpMaat voor de zorg

Managers in de zorg zoeken naar verbinding tussen enerzijds ondernemen met financieel gezien gezonde cijfers en anderzijds een zorgprofiel met excellente zorgkwaliteit en gemotiveerde professionals. Een van de middelen om deze verbinding en verdubbeling van zorgrendement tot stand te brengen is een transitie in de aansturing, de zogenaamde besturingsmodellen.

De eerste resultaten uit mijn onderzoek naar succesvolle besturingsmodellen in ziekenhuizen geven aan dat deze ziekenhuizen een samenhangend implementatiemodel met 5 succesfactoren voor excellente zorg gebruiken:

1. Mindset

Mindset heeft te maken met de durf om zorgorganisaties ook vanuit het perspectief van ondernemen en doelmatigheid te bekijken. Een succesfactor uit de praktijk is dat de verantwoordelijkheid voor het besturen van een centrum / zorgafdeling gelijk is verdeeld tussen een zorgprofessional en een professional in bedrijfsvoering.

2. Doelen

Met het neerzetten van doelen creëer je focus, met focus realiseer je je doelen. Een succesfactor uit de praktijk is dat er een hoofddoel wordt geformuleerd met een of twee indicatoren. Een voorbeeld is: wij willen behoren tot de top 3 van….. en ons solvabiliteit percentage mag niet lager zijn dan x %. Wat in de praktijk goed werkt is als centra een deel van de bereikte financiële doelstellingen mogen herinvesteren in hun eigen centrum.

3. Strategie

Als het doel is bepaald is de volgende stap om de strategie te bepalen hoe het doel bereikt kan worden. Een succesfactor uit de praktijk is dat het betrekken van partners (verzekeraars, collega ziekenhuizen, leveranciers) buiten de ziekenhuis muren tot ongekende resultaten leidt.

4. Planning

Het realiseren van de strategie vergt een heldere planning die ook eenvoudig te communiceren is. Een planning op hoofdlijnen met mijlpalen en maatwerk planning per centrum/afdeling. Een succesfactor uit de praktijk is dat ziekenhuizen een “control tower” inzetten, een afdeling die maar een doel heeft: de centra optimaal te helpen bij alles wat er aan middelen/tijd/mensen nodig is om de doelen projectmatig en koersvast te realiseren.

5. Implementatie

Implementeren is een traject van 3 Ps (in het engels: patience, persistance, practice). Kern van succesvolle implementaties is dat focus op de lange termijn, stimuleren en motiveren van personeel vanuit een duidelijk implementatieplan rendementen kan verdubbelen. Een andere belangrijke succesfactor is het meetbaar maken van procesverbetering in euros. Een voorbeeld uit de praktijk is dat een terugbrengen van het aantal post operatieve wond infecties leidt tot minder heroperaties een betere bedbezetting en een hogere patiënt tevredenheid.

Wilt u meer weten over succesfactoren voor excellente zorg en het verdubbelen van zorgrendement, vult u dan svp onderstaand contactformulier in. Dan ontvangt u mijn artikel over de 5 succesfactoren voor excellente zorg en een aanbod voor een gratis zorgrendement scan.

Ik zie uit naar uw bericht !

Uw naam (vereist)

Uw Email (vereist)

Onderwerp

Uw boodschap

Guido Vrencken_9